Reservkraftsskåp

Skåp för reservkraftsintag med omkoppling mellan reservkraft och nätdrift. Inom- eller utomhus.
Från 25A upp till 800A.

För t.ex lantbruk, sjukhus, skolor, pumpstationer eller kommunala förvaltningar.