Erbjudande

Fastighetscentraler

Fastighetscentraler med automatik för belysning, värme, ventilation, lås och tvättstugor etc.

Serviscentraler

Serviscentraler upp till 1600 A.
Vi bygger serviscentraler för både inomhus- och utomhusbruk.

Vi är specialiserade på utomhusmonterade serviscentraler i varmförzinkade kapslingar.

Kabelskåp

Kabelskåp i varmförzinkat utförande, för mark-, vägg- eller stolp-montage. Mycket robust utförande som tål väder och vind i många år. Vi har erfarenhet av många olika användningsområden.

Uttagsskåp

Olika typer av uttagsskåp.

Vägbelsyningsskåp

Skåp utomhus för att tända och släcka vägbelysning. Med eller utan energimätning. Vi har också system för energibesparing.

Reservkraftsskåp

Skåp för reservkraftsintag med omkoppling mellan reservkraft och nätdrift. Inom- eller utomhus.
Från 25A upp till 800A.

För t.ex lantbruk, sjukhus, skolor, pumpstationer eller kommunala förvaltningar.

Automatikskåp

Automatikskåp för t.ex belysning, värme, pumpar eller transportband.

Vi monterar i golvskåp eller väggskåp, lackerat eller rostfritt utförande.

Energibesparing

Olika typer av energibesparing.